Портфоліо – це опис досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання в міжатестаційний період. Для зручності сприймання інформації оформлюється у вигляді презентації.