МЕТОДИЧНА РОБОТА У ЛЬВІВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Методична робота в училищі організована і проводиться на основі «Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах».

Методична робота в училищі спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та впровадження передового педагогічного досвіду у навчальний процес.

 

Методична робота в училищі побутового обслуговування керується  принципами:

 

 • демократизація та гуманізація навчального процесу;
 • цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;
 • організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 •  оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

Методична робота в училищі має такі основні завдання:

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 • створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

Методична робота спонукає викладача до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними ідеями та знахідками, допомагає молодим викладачам переймати майстерність у більш досвідчених колег..